Extra netto: waarom?

België kampt met te hoge lasten op arbeid. Die zijn nadelig voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers houden netto te weinig over van hun brutoloon en werkgevers betalen in vergelijking met andere landen teveel lasten voor hun werknemers. Die loonkostenhandicap is niet goed voor de concurrentiepositie van ons land, waardoor sommige bedrijven ervoor kiezen om te investeren in het buitenland, in plaats van in België. Op die manier verhuizen er ook jobs mee naar het buitenland.

Grafiek: lasten op arbeid (% totale loonkost)

Anderzijds liggen de inkomsten uit andere belastingen in België, zoals die op consumptiegoederen en producten die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid, dan weer onder het Europese gemiddelde. Dat komt door de vele uitzonderingen en vrijstellingen op de standaardtarieven.

Grafiek: inkomsten uit milieuheffingen in 2013 (in %bpp; bron: Europese Commissie)

Inkomsten uit milieuheffingen in 2013 (in %bpp; bron: Europese Commissie)

Om de veel te hoge lasten op arbeid te laten dalen besliste de federale regering om het evenwicht te herstellen met een tax shift. Hierdoor zal de concurrentiekracht van onze bedrijven verbeteren, zodat het voor hen aantrekkelijk wordt om in ons land te investeren en jobs te creëren. Ook de koopkracht van de mensen zal stijgen via een hoger nettoloon.

Daarmee geeft de regering ook een antwoord op de aanbevelingen van diverse internationale instellingen zoals de Europese Commissie, de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het IMF (Internationaal Monetair Fonds)

Hoe dat gebeurt, leest u onder 'HOE?'
Wat het voor uw nettoloon betekent, kunt u laten berekenen door de 'Simulator netto loon' op de startpagina.