Grafiek: financiering van de taxshift.

Financiering van de taxshift

1

Strijd tegen de fiscale fraude
Met extra personeel voor de Bijzondere Belastingsinpectie (BBI) en een nieuw actieplan wordt de strijd tegen fiscale fraude verscherpt.

Investeringsvehikel SIS
Structuur voor investeringen in vastgoed naar analogie met buitenlandse voorbeelden.

Hervorming liquidatiebonus
De belasting die een bedrijf moeten betalen bij een liquidatie werd verlaagd en hevormd. Een snellere inning zorgt voor bijkomende middelen.

Doorkijkbelasting (Kaaimantaks)
Fiscale constructies in het buitenland worden onderworpen aan belastingen.

Roerende voorheffing
De belasting op inkomsten uit roerende goederen -intresten en dividenden- wordt verhoogd van 25 naar 27%

Vennootschapsbelasting intercommunales
Intercommunales die commerciële activiteiten uitoefenen worden op eenzelfde manier belast als gewone bedrijven.

Niet-indexering fiscale uitgaven
Bepaalde niet-gezinsgebonden belastingvoordelen worden niet geïndexeerd. Ze blijven uiteraard wel bestaan. 

Dividenden
Dividenden die de overheid ontvangt van Belfius en de Nationale Loterij worden ingezet voor de lastenverlaging.

Extra bijdrage financiële sector
De zogenaamde extra ‘bankentaks’. Financiële instellingen gaan meer bijdragen.

Betere inning boeten
Door nieuwe procedures wordt de inningen van boetes verbeterd, zodat ook de inkomsten stijgen.

Beurstaks
De belastingen op aandelen en beleggingsfondsen werden verhoogd.

BTW sociale woningen en scholen
De regering verlaagt de BTW op de bouw van scholen en sociale woningen. Daardoor neemt de economische activiteit toen en volgen er inkomsten.

Speculatiebelasting
De snelle en speculatieve handel in aandelen (aankoop gevolgd door verkoop binnen het half jaar) wordt onderworpen aan een belasting. De meeste Europese landen kennen een soortgelijk systeem. Minwaarden zijn niet aftrekbaar, maar de termijn waarin belastingen moet betaald worden is wel beperkt tot 6 maanden. Dat is korter dan het EU-gemiddelde.

Griffierechten
De zogenaamde rolrechten worden hervormd en gemoderniseerd zodat ze terug in overeenstemming komen met de werklast voor justitie.

2

Binnen het BTW-stelsel worden een aantal hervormingen doorgevoerd. Met uitzondering van de BTW op elektriciteit gebeurt dat zonder de tarieven aan te passen.

 • BTW op elektricteit gaat terug naar het oorspronkelijke tarief, van 6 naar 21%
  Dat doet de regering op basis van aanbevelingen van de OESO en het IMF. Ook hier wordt de opbrengst gebruikt om andere belastingen te laten dalen zodat er geen negatieve effecten zijn op de koopkracht van de mensen. De verhoging van het tarief wordt wel meegenomen in de index, zodat er via de index geen nadelige effecten optreden.
 • BTW op renovatie van woningen
  Om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW tarief van 6% bij renovatie van een woning moet de woning 10 jaar oud zijn in plaats van 5 jaar voorheen.
 • BTW op plastische chirurgie om esthetische redenen
  De vrijstelling van BTW op plastische chirurgie om esthetische redenen wordt afgeschaft. Voortaan wordt het normale tarief van 21% van toepassing.
 • BTW internet
  De online verkoop van elektronische diensten (bv. downloads van software, muziek, ringtones etc.) door Europese ondernemingen aan Belgische particulieren is, in uitvoering van een Europese verplichting, vanaf 1 januari 2015 onderworpen aan het normaal btw-tarief van 21%.
3

Ook de opbrengst van de verhoging van een aantal accijnzen wordt ingezet om de belastingen voor burgers en bedrijven te verlagen.

 • Gezondheidstaks
  Het accijnstarief voor frisdranken wordt opgetrokken
  Dit betekent dat er voor een blikje frisdrank van 33 cl er 0,01 euro aan accijns bijkomt. Voor een liter frisdrank is dat 0,03 euro
  De minister van Volksgezondheid zal na overleg met de sector in 2016 een verfijning uitwerken voor de volgende jaren.
 • Diesel
  Het dieselverbruik ligt in ons land merkelijk hoger dan in andere landen, en dat heeft effecten op het leefmilieu. Door de accijnzen op diesel geleidelijk te verhogen, en die op benzine te verlagen ontstaat er een beter evenwicht tussen beide brandstoffen en tussen de prijzen in ons land en die in de buurlanden. Professionele diesel wordt vrijgesteld.

Indicatieve cijfers

Prijsstijging Diesel

Tankinhoud

2016

2017

2018

40 liter

+1,63 eur

+1,67 eur

+2,44 eur

50 liter

+2,04 eur

+2,09 eur

+3,02 eur

60 liter

+2,45 eur

+2,51 eur

+3,63 eur

70 liter

+2,86 eur

+2,93 eur

+4,23 eur

Prijsdaling benzine

Tankinhoud

2016 2017 2018
40 liter -1,10 eur -1,10 eur -1,10 eur
50 liter -1,37 eur -1,37 eur -1,37 eur
60 liter -1,65 eur -1,65 eur -1,65 eur
70 liter -1,92 eur -1,92 eur -1,92 eur

 

 • Tabak
  Roken is ongezond en de oorzaak van heel wat ernstige ziekten die naast menselijk leed ook een aanzienlijke maatschappelijke kost met zich meebrengen. De accijnzen op zowel sigaretten als roltabak worden verhoogd, en het onevenwicht in prijs tussen sigaretten en roltabak wordt verkleind.
 

Huidig tarief

2016

Specifieke accijns sigaretten
(per 1.000 stuks) in euro

36,8914

39,5200

+ 2,6286 €

Specifieke accijns rooktabak
(per kilogram) in euro

16,500

27,7000

+7,2 €

Dat geeft volgende indicatieve prijzen per pakje

 

Nu (min.)

Nieuw NL FR DUI
Roltabak 6,70 7,40 € 8,50 € 12,83 € 8,42 €
Sigaretten 5,80 € 5,93 € 6,32 € 7,00 € 5,68 €
 • Alcohol
  De accijnzen op alcohol worden aangepast, vooral voor wat de zogenaamde ‘sterke dranken’ betreft. De verhogingen voor bier en wijn zijn zeer beperkt.
 

Procentuele prijsverhoging

Effectieve prijsverhoging in+

bier:
per flesje van 25 cl

1,27% 0,06 €
wijn:
per fles van 75 cl
2,60% 0,16 €
champagne:
per fles van 75 cl
2,01% 0,53 €
whisky:
per fles van 75 cl
aan 40 °
21,26% 2,88 €
 • Indexering
  De accijnzen worden tot en met 2018 jaarlijks geïndexeerd met de gezondheidsindex.
4

Via een actieplan wordt er geïnvesteerd in de het moderniserenen efficiënter maken van de overheid. Die investering levert op termijn een besparing van 700 miljoen euro op. Die middelen worden dan weer ingezet om de lasten op arbeid te verlagen.